EXHIBITION


2021/10/8(FRI) - 10/14(THU)
Masayuki Wada Kuniko Hama Exhibition2021/10/1(FRI) - 10/6(WED)
360℃ EXHIBITION2021/9/22(WED) - 9/29(WED)
b.s.saco 2021 autumn & winter collection2021/8/20(FRI) - 8/30(MON)
田村悠 耐熱ガラス展2021/8/12(THU) - 8/16(MON)
OHFOREST 天然石自然派ジュエリー展&オーダーメイド受注会2021/7/1(THU) - 7/19(MON)
Tamaki Ogata Exhibiton 20212021/6/19(SAT) - 6/27(SUN)
L'accessoire KW2021/6/3(FRI) - 6/13(SUN)
YUKIYASU AZUMA & Life with Greens


2021/5/14(FRI) - 5/23(SUN)
h/c. kawabata ジュエリー作品展

 

2021/4/16(FRI) - 4/25(SUN)
b.s.saco 2021 spring & summer collection


2021/3/26(FRI) - 4/5(MON)
360℃ SPRING SUMMER 2021 EXHIBITION

 
2021/3/12(FRI) - 3/21(SUN)
ANDY MÜLLER EXHIBITION

>> 2020年